Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2011

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2011

hodnot. správa 2011.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2011 - 2013

2011-2013.pdf 13.11.2015

Rok 2010

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2010

správa o kon. činnosti 2010.pdf 13.11.2015

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2010

záverečný účet obce za rok 2010.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2010

stanovisko kontrolóra 2010.pdf 13.11.2015

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010

audit 2010.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2010-2012

2010-2012.pdf 13.11.2015

Rok 2009

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2009

záverečný účet obce za rok 2009.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2009

stanovisko kontrolóra 2009.pdf 13.11.2015

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009

audit 2009.pdf 13.11.2015

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce za r. 2009

hodnot. správa 2009.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2009-2011

2009-2011.pdf 13.11.2015

Stránka